Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Akademik Personel

Doç.Dr. Ezgi AYTAÇ

Doktora: Analitik Kimya (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Bütünleşik Doktora
Lisans: Kimya (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

E-posta: ezgi.aytac@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Gül İMRİZ

Doktora: Fitopatoloji-Bakteriyoloji (Çukurova Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Fitopatoloji-Bakteriyoloji (Çukurova Üniversitesi)
Lisans: Ziraat Mühendisliği-Bitki Koruma (Çukurova Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Bakteriyel Bitki Hastalıkları, Fungal Bitki Hastalıkları, Bitki Hastalıklarının Teşhisi, Bitki Hastalıklarının Yönetimi ve Sürdürülebilir Tarıma Uyumlu Alternatif Mücadele Yöntemleri

E-posta: gul.imriz@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Dilek KİLLİ HAWORTH

Doktora: Bitki Ekofizyolojisi (University of Florence)
Yüksek Lisans: Toprak Fiziği (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Lisans: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 

E-posta: dilek.haworth@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Ferzaneh PORDEL MARAGHEH

Doktora: Tarla Bitkileri/Modern Sitogenetik (Atatürk Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Bitki Islahı (Erdebil Azad Üniversitesi)
Lisans: Ziraat Mühendisi (Mohagheghe Erdebili Üniversitesi)

E-posta: ferzaneh.pordel@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Öğr.Gör. Harun MERAL

Doktora: Kimya (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) - Devam Ediyor
Yüksek Lisans: Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi) 
Lisans: Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

E-posta: harun.meral@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. Mustafa Alp Arslan UMARUSMAN

Doktora: Bitki Koruma (Selçuk Üniversitesi) - Devam Ediyor
Yüksek Lisans II: Bahçe Bitkileri (Çukurova Üniversitesi)
Yüksek Lisans I: Bitki Koruma (Çukurova Üniversitesi)
Tezsiz Yüksek Lisans: Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM), Integrated Pest Management of Mediterranean Fruit and Vegetable Crops
Lisans: Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü (Çukurova Üniversitesi)

E-posta: mustafa.umarusman@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa