Staj

Fakültemizde verilen staj derslerine kayıtlı öğrencilerimiz staj süreçlerini aşağıdaki adımları takip ederek sağlıklı bir şekilde yürütebilirler.

Adım-1: Staj Yerinin Seçilmesi ve Onaylanması

 • Aşağıda yer alan formlar doldurulur
 • Staj Zorunluluk Belgesi bağlı bulunduğunuz Bölüm başkanı tarafından onaylanır.
 • Onaylı Staj Zorunluluk Belgesi staj yapacağınız kuruma teslim edilir ve kurum tarafından onaylanan Staj Kabul Formu alınır.
  • !!! Staj kabul formunda yer alan “Staj Süresince Planlanan Çalışmalar” kısmının firma ile görüşülerek doldurulması gerekmektedir.
  • Bu kısma kısaca stajın neleri kapsadığı yazılacaktır. Detaylı bilgi verilmesine gerek yoktur. Bu bilgiler daha sonra staj raporunda yer alacaktır.
 • Firmanın onayladığı Staj Kabul Formu ve doldurulmuş Sigorta Süresi Cetveli bağlı bulunduğunuz fakültenin sekreterliğine teslim edilir.
  • Sigorta Süresi Cetveli doldurulurken stajın yapılacağı her bir iş yeri için çalışma günlerinin doğru işaretlendiğinden ve resmî tatillere denk gelmediğinden emin olunuz.

Adım-2: Sigorta Kayıt İşlemleri

 • Birim Staj Koordinatörü tarafından onaylanan “Staj Kabul Formu” ve “Sigorta Süresi Cetveli”.
 • E-devlet üzerinden SGK işlemlerine girip Müstehaklık Belgesi alınır.
 • Bu iki belge (Staj Kabul Formu ve Müstehaklık Belgesi) Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına staj başlangıç gününden en az 3 gün önce iletilir.

Adım-3: Staj Defteri

Staj esnasında sizlerden günlük aktivitelerinizi kayıt altına alacağınız bir staj defteri tutmanız beklenmektedir. Bu staj defteri geneli itibariyle laboratuvar ya da saha çalışması gibi uygulamalı derslerde tuttuğunuz laboratuvar defterlerine benzemektedir ve günlük notlarınızı bu şekilde tutmanız beklenmektedir.

Staj defteri ile ilgili dikkat edeceğiniz noktalar aşağıda verilmektedir:

 • Staj defteri A4 ya da benzeri formatta olmalıdır. Küçük “ajanda” tipi defterler kabul edilmeyecektir.
 • Staj defteri zımba, tutkal ya da dikişle tutturulmuş kalın karton, bez ya da plastik cilde sahip olmalıdır. Spiralli ya da telli defterler kabul edilmeyecektir.
 • Staj defterinin sayfa formatını istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Çizgili, kareli, noktalı vb. tüm formatlar kabul edilecektir.
 • Staj defterinin ilk 5 sayfası boş bırakılacaktır.
 • Staj esnasında defterin kullandığınız tüm sayfalarının sağ üst köşesine tarih bilgisi girmeniz ve sayfa numarası yazmanız gerekmektedir.
 • Staj defterinde kullanılan her sayfanın alt kısmında öğrencinin ve staj amirinin imzası olmak zorundadır.

Adım-4: Öğrenci Staj Değerlendirme Formu

 • Aşağıda sunulan linkten indirebileceğiniz bu formun staj bitiminde staj amiri ve/veya staj yaptığınız kurumun belirleyeceği yetkilisi tarafından doldurulması gerekmektedir.
  • FANS Practical Training Student Evaluation Form (Tıklayınız)
 • Doldurulmuş olan form staj yaptığınız kurum tarafından kapalı ve imzalı bir zarf içerisinde fakülte sekreterliğine posta yoluyla gönderilmeli ya da fakülte sekreterliğine iletilmek üzere size teslim edilmelidir.

Adım-5: Öğrencinin Staj Yerini Değerlendirme Formu

 • Firmanın sizi değerlendirmesinin yanında sizlerden de staj yaptığınız kurumları değerlendirmenizi beklemekteyiz.
 • Bu değerlendirmeleriniz ile hem firmaların staj sürecimize yaptıkları katkıyı daha iyi anlamamız hem de varsa işlemeyen noktaları düzeltmemiz açısından sizlerin staj yaptığınız yerleri değerlendirmeniz oldukça önem teşkil etmektedir.
 • Bu formun da doldurularak diğer belgelerle birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

Adım-6: Staj Raporu

 • Sizlerden staj sonunda bir rapor yazmanız beklenmektedir. Bu raporun formatı ve içeriğinde olması gerekenlerle ilgili bilgi aşağıda sunulan link ile ulaşabileceğiniz rapor formatında bulunmaktadır.

Adım-7: Staj Belgelerinin Teslim Edilmesi

 • Stajınızın tamamlanmasının ardından aşağıda liste olarak verilen belgelerin üzerinde isminiz ve öğrenci numaranız bulunan uygun büyüklükte bir zarf ya da klasör içerisinde fakülte sekreterliğine verilmesi gerekmektedir:
  • Staj Defteri (uygun formatta ve ilk 5 sayfa boş)
  • Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (firma tarafından postalanmış ise sekreterlik tarafından eklenecektir)
  • Öğrencinin Staj Yerini Değerlendirme Formu (bu form sizin tarafınızdan doldurulacaktır ve imzalı olarak teslim edilecektir)
  • Staj Raporu

Adım-8: Staj Komisyonunun Belgeleri Değerlendirmesi

 • Gerçekleştirdiğiniz staj ile ilgili olarak Fakülte Staj Komisyonunun ilgili staj belgelerini incelemesinin ardından sözlü bir değerlendirme gerçekleştirilecektir.
 • Bu sözlü değerlendirme ile ilgili tarih daha sonra sizlere iletilecektir.

Sorularınız için ilgili bölüm staj koordinatörleri ile iletişime geçebilirsiniz.


FAKÜLTE STAJ KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Kıvanç BİLECEN
+90 (332) 223-5442
Kivanc.Bilecen@gidatarim.edu.tr


BÖLÜM STAJ
KOORDİNATÖRLERİ

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Dr. Öğr. Üyesi Sevim Seda YAMAÇ

+90 (332) 223-5448
Sevim.Yamac@gidatarim.edu.tr

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Dr. Öğr. Üyesi Gülcihan GÜLSEREN

+90 (332) 223-5362
Gulcihan.Gulseren@gidatarim.edu.tr