Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Öğretim Programı

Kısaltmalar: T=Haftalık Teorik Ders Saati; U=Haftalık Uygulama Ders Saati; AKTS=Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi

Abbreviations: T=Theoretical weekly hours; P=Practical weekly hours; ECTS= European Credit Transfer System

Yarıyıl – 4 / Semester – 4

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

PLNT 2002

Bitki Biyokimyası

Plant Biochemistry

2

0

3

Zorunlu/

Required

PLNT 2004

Bahçe Bitkileri

Horticulture

2

2

5

Zorunlu/

Required

PLNT 2006

Tarla Bitkileri

Field Crops

2

2

5

Zorunlu/

Required

PLNT 2008

Toprak Bilimi

Soil Science

3

0

4

Zorunlu/

Required

PLNT 2010

Hayvan Bilimi

Animal Science

2

0

3

Zorunlu/

Required

PLNT 2012

Tarımsal Meteoroloji

Agricultural Meteorology

2

0

3

Zorunlu/

Required

PLNT 2014

Staj I

Practical Training I

0

0

5

Zorunlu/

Required

UNIV 2008

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Principles of Atatürk & History of Turkish Revolution II

2

0

2

Zorunlu/

Required

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 5 / Semester – 5

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

PLNT 3001

Tarımsal Mekanizasyon

Agricultural Mechanization

2

0

3

Zorunlu/

Required

PLNT 3003

Bitki Fizyolojisi

Plant Physiology

2

2

5

Zorunlu/

Required

PLNT 3005

Bitki Zararlıları

Plant Pests

2

0

3

Zorunlu/

Required

PLNT 3007

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Agricultural Structures and Irrigation

2

0

3

Zorunlu/

Required

 

Seçmeli

Electives

-

-

16

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 5 / Semester – 5 (Bölüm Seçmeli Dersleri / Departmental Elective Courses)

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

PLNT 3009

Örtüaltı Sebzeciliği

Protected Cultivation of Vegetables

1

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3011

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Medicinal and Aromatic Plants

2

0

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3013

Toprak ve Bitki Analiz Teknikleri

Soil and Plant Analysis Techniques

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3015

Bitki Çoğaltım Teknikleri

Plant Propagation Techniques

1

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3017

Tarımsal Mikrobiyoloji

Agricultural Microbiology

1

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3019

Yabancı Ot Yönetimi

Weed Management

2

0

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3021

Bitki Genetik Kaynakları

Plant Genetic Resources

2

0

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3023

Toprak Biyolojisi ve Biyokimyası

Soil Biology and Biochemistry

1

2

4

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

32

 

 

Yarıyıl – 6 / Semester – 6

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

PLNT 3002

Bitki Islahı

Plant Breeding

2

2

5

Zorunlu/

Required

PLNT 3004

Bitki Besleme

Plant Nutrition

3

0

4

Zorunlu/

Required

PLNT 3006

Bitki Hastalıkları

Plant Pathology

2

0

4

Zorunlu/

Required

PLNT 3008

Staj II

Practical Training II

0

0

5

Zorunlu/

Required

 

Seçmeli

Electives

-

-

12

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 6 / Semester – 6 (Bölüm Seçmeli Dersleri / Departmental Elective Courses)

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

PLNT 3010

Peyzaj Tasarımı

Landscape Design

1

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3012

Gübreler ve Gübreleme

Fertilizers and Fertilization

1

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3014

Sulama ve Drenaj

Irrigation and Drainage

1

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3016

Araştırma ve Deneme Metotları

Research and Experimental Methods

1

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3018

Bitki Biyoteknolojisi

Plant Biotechnology

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 3020

Ölçme Bilgisi

Surveying

1

2

4

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

24

 

 

Yarıyıl – 7 / Semester – 7

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

PLNT 4901

Mezuniyet Projesi I

Graduation Project I

0

6

5

Zorunlu/

Required

 

Seçmeli

Electives

-

-

25

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 7 / Semester – 7 (Bölüm Seçmeli Dersleri / Departmental Elective Courses)

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

PLNT 4003

Meyvecilik

Fruit Growing

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4005

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Growing of Ornamental Plants

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4007

Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Teknolojisi

Postharvest Physiology and Technology

1

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4009

Bahçe Bitkileri Entomolojisi

Horticultural Entomology

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4011

Tahıllar

Cereals

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4013

Endüstri Bitkileri

Industrial Crops

3

0

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4015

Yem Bitkileri

Forage Crops

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4017

Tarla Bitkileri Entomolojisi

Entomology in Field Crops

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4019

Organik Tarım

Organic Agriculture

2

0

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4021

Tohum Üretimi

Seed Production

2

0

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4023

Topraksız Kültür

Soilless Culture

2

0

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4025

Tarımda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Remote Sensing and Geographic Information Systems in Agriculture

2

0

4

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

48

 

 

Yarıyıl – 8 / Semester – 8

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

PLNT 4902

Mezuniyet Projesi II

Graduation Project II

0

6

5

Zorunlu/

Required

 

Seçmeli

Electives

-

-

25

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 8 / Semester – 8 (Bölüm Seçmeli Dersleri / Departmental Elective Courses)

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

PLNT 4004

Sebzecilik

Vegetable Growing

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4006

Bağcılık

Viticulture

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4008

Mantar Üretimi

Mushroom Production

2

0

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4010

Bahçe Bitkileri Hastalıkları

Horticultural Phytopathology

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4012

Yemeklik Tane Baklagiller

Grain Legume Crops

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4014

Çayır-Mera Yönetimi ve Islahı

Meadow and Pasture Management and Breeding

3

0

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4016

Çim Bitkileri

Turfgrasses

1

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4018

Tarla Bitkileri Hastalıkları

Phytopathology in Field Crops

2

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4020

Tarla Bitkilerinin Standardizasyonu ve Depolanması

Standardization and Storage of Field Crops

2

0

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4022

İyi Tarım Uygulamaları

Good Agricultural Practices

2

0

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4024

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Seed Science and Technology

1

2

4

Seçmeli/

Elective

PLNT 4026

Hassas Tarım

Precision Agriculture

2

0

4

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

48