Akademik Personel(Ünvan, soyad sıralamasına göredir.)

Prof.Dr. Kıvanç BİLECEN (Dekan)

Doktora: Mikrobiyoloji ve Çevresel Toksikoloji (University of California Santa Cruz)
Yüksek Lisans: Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik (Sabancı Üniversitesi)
Lisans (Yandal): Gıda Mühendisliği (ODTÜ)
Lisans: Biyoloji (ODTÜ)

E-posta: kivanc.bilecen@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Ezgi AYTAÇ

Doktora: Analitik Kimya (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Bütünleşik Doktora
Lisans: Kimya (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

E-posta: ezgi.aytac@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Gülcihan GÜLSEREN

Doktora: Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji (Bilkent Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Biyoteknoloji (Osaka Üniversitesi)
Lisans: Kimya (Bilkent Üniversitesi)

E-posta: gulcihan.gulseren@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Aylin GAZDAĞLI TALAY

Doktora: Moleküler Biyoloji ve Genetik (İstanbul Üniversitesi), 2022
Yüksek Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik (İstanbul Üniversitesi)
Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik (İstanbul Üniversitesi)

E-posta: aylin.gazdagli@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Gül İMRİZ

Doktora: Fitopatoloji-Bakteriyoloji (Çukurova Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Fitopatoloji-Bakteriyoloji (Çukurova Üniversitesi)
Lisans: Ziraat Mühendisliği-Bitki Koruma (Çukurova Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Bakteriyel Bitki Hastalıkları, Fungal Bitki Hastalıkları, Bitki Hastalıklarının Teşhisi, Bitki Hastalıklarının Yönetimi ve Sürdürülebilir Tarıma Uyumlu Alternatif Mücadele Yöntemleri

E-posta: gul.imriz@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Dilek KİLLİ HAWORTH

Doktora: Bitki Ekofizyolojisi (University of Florence)
Yüksek Lisans: Toprak Fiziği (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Lisans: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 

E-posta: dilek.haworth@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Ferzaneh PORDEL MARAGHEH

Doktora: Tarla Bitkileri/Modern Sitogenetik (Atatürk Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Bitki Islahı (Erdebil Azad Üniversitesi)
Lisans: Ziraat Mühendisi (Mohagheghe Erdebili Üniversitesi)

E-posta: ferzaneh.pordel@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Deniz SEZLEV BİLECEN

Doktora: Biyoteknoloji (ODTÜ)
Yüksek Lisans: Biyolojik Bilimler (ODTÜ)
Lisans: Biyoloji (Hacettepe Üniversitesi)

E-posta: deniz.bilecen@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Esra YETİŞGİN

Doktora: Tıbbi Biyoloji (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Akdeniz Üniversitesi)
Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

E-posta: esra.celen@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Öğr.Gör. Harun MERAL

Doktora: Kimya (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) - Devam Ediyor
Yüksek Lisans: Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi) 
Lisans: Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

E-posta: harun.meral@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa

Araştırma görevlileri

Arş.Gör. Mustafa Alp Arslan UMARUSMAN

Doktora: Bitki Koruma (Selçuk Üniversitesi) - Devam Ediyor
Yüksek Lisans II: Bahçe Bitkileri (Çukurova Üniversitesi)
Yüksek Lisans I: Bitki Koruma (Çukurova Üniversitesi)
Tezsiz Yüksek Lisans: Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM), Integrated Pest Management of Mediterranean Fruit and Vegetable Crops
Lisans: Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü (Çukurova Üniversitesi)

E-posta: mustafa.umarusman@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa