Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
 
Tarih boyunca insanoğlunun değişmeyen en önemli ihtiyaçlarından biri beslenme amacıyla gıda maddelerinin temini olmuştur. Bu nedenle, tarımsal üretim insanlar için vazgeçilmez faaliyet alanlarından birini oluşturmaktadır. Özellikle son iki yüzyılda çeşitli endüstri alanlarında meydana gelen teknolojik gelişmelerin tarıma olan yansımaları ile günümüzde tarım teknolojileri de tarihteki en gelişmiş seviyesine ulaşmıştır. Ancak, çeşitli endüstri alanlarındaki faaliyetlere bağlı olarak meydana gelen hava, su ve toprak kirliliklerinin yanı sıra insan nüfusu ve dolayısıyla konut alanlarının artması, kullanılabilir tarım alanlarının her geçen yıl azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yaşadığımız yüzyılda insan beslenmesinde sağlıklı gıdalar üretebilmek ve tarım alanlarının sürdürülebilir kılınması amacıyla modern tarımda çevre dostu üretim tekniklerine olan eğilim de artmaktadır. Küresel ölçekte bilgi ve enerjinin güç haline geldiği bu çağda tarım, alanında iyi yetişmiş, güncel bilgi ve teknolojileri kullanan, uluslararası iletişim becerileri gelişmiş insanların başarılı olduğu bir sektör haline gelmiştir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak, bu niteliklere sahip meslek elemanları yetiştirmeyi en önemli görevlerimiz arasında saymaktayız.
 
Türkiye’de tarım ile ilgili ilk ihtisas üniversitesi bünyesinde yer alan fakültemiz tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi ve gıda endüstrisine hammadde üretimi konularında kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin odak noktasını oluşturmaktadır. Fakültemizde, üretimden tüketime tüm süreçlerin planlanması ve modern teknolojilerin uygulanmasına yönelik çalışmalar çok disiplinli olarak yürütülmektedir. Eğitim-öğretimle ilgili olarak, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde sadece mesleki eğitim değil, beraberinde ilgili sosyal alanlarda eğitime de yer verilmektedir. Ayrıca, tamamıyla İngilizce olarak yürütülen T-tipi eğitim modeli sayesinde öğrencilerimiz bilgiye ulaşmayı bilen, analitik düşünebilen, sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilen, iletişim becerileri gelişmiş, takım çalışmasına uygun bireyler olarak yetişmektedir. Fakültemiz, 2017-2018 akademik yılında tamamlanan yeni modern binasında yer alan öğrenci laboratuvarları, modern laboratuvar cihazları, bilgisayar destekli derslikleri ve öğretim üyelerimizin araştırmalarında kullandığı Ar-Ge laboratuvarlarının yanı sıra, deneme ve öğrenci uygulamaları için arazi ve seraları ile öğrencilerimizin çağdaş bilgi ve teknolojileri kullanmalarına katkı sağlamaktadır.
 
Anadolu Birlik Holding’in tarıma dayalı sanayi kuruluşları ile üniversite işbirliği içerisinde bir tarımsal eğitim deneyimini, ülkemizde tarımın başkenti olan Konya’da yaşamak isteyen genç meslektaş adaylarımızı Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi ailemize katılmaya davet ediyoruz.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Kıvanç BİLECEN
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.