Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Öğretim Programı

Kısaltmalar: T=Haftalık Teorik Ders Saati; U=Haftalık Uygulama Ders Saati; AKTS=Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi

Abbreviations: T=Theoretical weekly hours; P=Practical weekly hours; ECTS= European Credit Transfer System

Yarıyıl – 4 / Semester – 4

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

BENG 2002

Organik Kimya

Organic Chemistry

4

0

4

Zorunlu/

Required

BENG 2008

Organik Kimya Laboratuvarı

Organic Chemistry Laboratory

0

4

3

Zorunlu/

Required

BENG 2004

Analitik Kimya

Analytical Chemistry

4

0

4

Zorunlu/

Required

BENG 2006

Analitik Kimya Laboratuvarı

Analytical Chemistry Laboratory

0

4

4

Zorunlu/

Required

MBGE 2002

Hücrenin Moleküler Biyolojisi I

Molecular Biology of the Cell I

3

0

5

Zorunlu/

Required

MBGE 2004

Moleküler Biyolojide Güncel Konular I

Current Topics in Molecular Biology I

3

0

3

Zorunlu/

Required

MBGE 2000

Staj I

Practical Training I

0

0

5

Zorunlu/

Required

UNIV 2008

Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi II

Principles of Ataturk and History of Turkish Revolution II

2

0

2

Zorunlu/

Required

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 5 / Semester – 5

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

MBGE 3001

Biyokimya I

Biochemistry I

4

0

6

Zorunlu/

Required

MBGE 3005

Mikrobiyoloji I

Microbiology

3

0

6

Zorunlu/

Required

MBGE 3003

Hücrenin Moleküler Biyolojisi II

Molecular Biology of the Cell II

3

0

6

Zorunlu/

Required

MBGE 3009

İnsan Fizyolojisi

Human Physiology

3

0

6

Zorunlu/

Required

MBGE 3007

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Microbiology Laboratory

0

4

6

Zorunlu/

Required

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 6 / Semester – 6

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

MBGE 3002

Biyokimya II

Biochemistry II

4

0

6

Zorunlu/

Required

MBGE 3004

Biyokimya Laboratuvarı

Biochemistry Laboratory

0

4

4

Zorunlu/

Required

MBGE 3006

Rekombinant DNA TEknolojisi

Recombinant DNA Technologies

3

0

5

Zorunlu/

Required

MBGE 3008

Moleküler Genetik Laboratuvarı

Molecular Genetics Laboratory

0

4

5

Zorunlu/

Required

MBGE 3000

Staj II

Practical Training II

0

0

5

Zorunlu/

Required

 MBGE 3012

Moleküler Biyolojide Güncel Konulaar II

Current Topics in Molecular Biology II

3

0

5

Zorunlu/

Required

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 6 / Semester – 6 (Bölüm Seçmeli Dersleri / Departmental Elective Courses)

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

MBGE 3010

Bitki Moleküler Genetiği

Plant Molecular Genetics

3

0

5

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

5

 

 

Yarıyıl – 7 / Semester – 7

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

MBGE 4901

Mezuniyet Projesi I

Graduation Project I

0

6

5

Zorunlu/

Required

MBGE 4003

Biyoinformatik

Bioinformatics

2

4

5

Zorunlu/

Required

MBGE 4221

Moleküler Biyoloji Metotları

Methods in Molecular Biology

3

0

5

Seçmeli/

Elective

 

Seçmeli

Elective

3

0

15

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 7 / Semester – 7 (Bölüm Seçmeli Dersleri / Departmental Elective Courses)

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

MBGE 4201

Moleküler Biyoloji ve Genetikte Özel Çalışmalar I

Special Studies in Molecular Biology & Genetics I

0

6

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4203

Bitki Genetiği ve Rekombinant Teknolojiler

Plant Genetics & Recombinant Technologies

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4205

RNA Transkripsiyon ve Regülasyonu

RNA Transcription & Regulation

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4209

İlaç Salım ve Hedeflemeye Giriş

Introduction to Drug Delivery and Targeting

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4211

RNA Biyolojisi

RNA Biology

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4213

Bulaşıcı Hastalıklar

Infectious Diseases

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4215

Tıbbi Genetik

Medical Genetics

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4223

Gelişim Biyolojisi

Developmental Biology

3

0

5

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

40

 

 

Yarıyıl – 8 / Semester – 8

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

MBGE 4002

Mezuniyet Projesi I

Graduation Project II

0

6

5

Zorunlu/

Required

BENG 4002

Biyomalzemeler

Biomaterials

3

0

5

Zorunlu/

Required

 

Seçmeli

Elective

3

0

20

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 8 / Semester – 8 (Bölüm Seçmeli Dersleri / Departmental Elective Courses)

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

MBGE 4201

Moleküler Biyoloji ve Genetikte Özel Çalışmalar II

Special Studies in Molecular Biology & Genetics II

0

6

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4204

DNA Hasarı & Onarım Mekanizmaları

DNA Damage & Repair Mechanisms

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4206

Epigenetik

Epigenetics

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4228

Moleküler Tanı

Molecular Diagnostics

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4208

Moleküler Mikrobiyoloji

Molecular Microbiology

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4210

Moleküler Biyolojide İleri Konular

Advanced Topics in Molecular Biology

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4212

Kanser Biyolojisi

Cancer Biology

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4214

Hücresel ve Moleküler İmmunoloji

Cellular & Molecular Immunology

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4216

Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp

Tissue Engineering and Regenerative Medicine

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4218

Biyotaklit Enzimler

Biomimetic Enzymes

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4220

Kök Hücre Biyolojisi

Stem Cell Biology

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4222

Moleküler Tanıda Güncel Konular

Current Topics in Molecular Diagnostics

3

0

5

Seçmeli/

Elective

MBGE 4226

Bitki Moleküler Genetiği Konuları

Topics in Plant Molecular Genetics

3

0

5

Seçmeli/

Elective

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

75