Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencilerimizden Sümeyye Esra TEMEL’in Projesi "TÜBİTAK 2209-A Destekleme Programı" Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencilerimizden Sümeyye Esra TEMEL’in Projesi Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Sümeyye Esra TEMEL’in Prof. Dr. Kıvanç BİLECEN ve Dr. Öğr. Üyesi Aylin GAZDAĞLI TALAY danışmanlığında sunmuş olduğu “Hidroponik Sistemde Domates Yetiştiriciliğinde Trichoderma ve Bacillus Türleri Kullanılarak Bitki Gelişiminin Teşvik Edilmesi, Su Kalitesinin Artırılması ve Kontaminasyonun Engellenmesi” başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.
Bilindiği üzere tarım sektörü, küresel nüfusun hızla artmasıyla birlikte giderek artan gıda talebini karşılama ve doğal kaynakları daha verimli kullanma zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Geleneksel tarımın bazı dezavantajlarına çözüm olarak öne çıkan topraksız tarım, su kaynaklarının korunması, çevresel risklerin azaltılması ve kontrollü ortamda bitki büyümesinin ve ürünlerin iyileştirilmesi gibi avantajlar sunabilmektedir.

Söz konusu proje kapsamında mikroorganizmalar (Trichoderma ve Bacillus) kullanılarak hidroponik sistemlerde domates bitkisinin büyümesinin teşvik edilmesi ve su kalitesinin artırılarak özellikle kontaminasyonun bu mikroorganizmalar yoluyla baskılanması amaçlanmaktadır. Bu çalışma, tarımda sürdürülebilirliği arttırılması ve kaynakların döngüsel olarak daha verimli kullanılması çerçevesinde de sosyal ve ekonomik yaygın etkiye sahiptir.

Öğrencimizi ve danışmanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.