“Yaşam Bilimleri Oryantasyonu” Dersi Kasım 2020 Kariyer Etkinlikleri

“Yaşam Bilimleri Oryantasyonu” Dersi Kasım 2020 Kariyer Etkinlikleri Üniversitemizde uygulanan T-tipi eğitim modeli kapsamında, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültemizde yer alan “Genetik ve Yaşam Bilimleri” ortak programında 2. sınıfta öğrenim gören öğrencilerimize bölüm seçiminde ve kariyer hedeflerinde yardımcı olmak amacıyla “Yaşam Bilimleri Oryantasyonu” dersi verilmektedir. Bu derste öğrencilerimize fakültemizde yer alan bölümlerin özellikleri ve mesleki açıdan faaliyet alanları tanıtılırken, kamu ve özel sektörde kariyerlerinde ilerlemiş meslektaşlarımızı konuşmacı olarak davet ederek, konferans ya da panel şeklinde düzenlediğimiz toplantılarda öğrencilerimize kariyer günü benzeri bir ortam yaratılmaktadır.

Bu bağlamda, 11, 18 ve 25 Kasım 2020 tarihlerinde sırasıyla; BETA Ziraat ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Sayın Gökhan ALTAY, Anadolu Birlik Holding CEO’su ve Pankobirlik Genel Müdürü Sayın Taner TAŞPINAR ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Sayın Fatih ÖZDEMİR öğrencilerimize uzaktan eğitim sistemimiz aracılığıyla çevrimiçi olarak hitap etmişler ve tecrübelerini paylaşmışlardır. Yoğun programlarına rağmen, öğrencilerimize zaman ayırmaları ve katkıları dolayısıyla değerli meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.