Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencilerimizden Mine Berrak HALİK’in Projesi "TÜBİTAK 2209-A Destekleme Programı" Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencilerimizden Mine Berrak HALİK’in Projesi Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Mine Berrak HALİK’in Prof. Dr. Kıvanç BİLECEN ve Dr. Öğretim Üyesi Aylin GAZDAĞLI TALAY’ın danışmanlığında sunmuş olduğu “Bacillus Türleri ile Şeker Pancarında Hastalığa Neden Olan Fusarium Türlerinin Biyolojik Mücadelesi” başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

Söz konusu proje kapsamında şeker pancarında (Beta vulgaris L.) Fusarium kaynaklı zararlara karşı biyolojik mücadele ajanı olarak kullanım potansiyeline sahip Bacillus suşlarının seçilerek bu suşların katalaz aktiviteleri, fosfat çözebilme aktiviteleri, proteaz ve kitinaz aktivitelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu suşların şeker pancarında hastalığa neden olan Fusarium türlerine karşı antagonist etkilerinin yanında şeker pancarında verim arttırmaya yönelik potansiyellerinin de ortaya konulması proje hedefleri arasında yer almaktadır.
Öğrencimizi ve danışmanını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.