Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Nurgül Kıtır Şen, İstanbul’da Düzenlenen II.International Green Biotechnology Congress’te Sözlü Sunum Gerçekleştirdi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Nurgül Kıtır Şen, İstanbul’da Düzenlenen II.International Green Biotechnology Congress’te Sözlü Sunum Gerçekleştirdi

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Nurgül Kıtır Şen, 9-11 Eylül 2019 tarihlerinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivleri Külliyesi’nde düzenlenen II.International Green Biotechnology Congress’de açılış günü olan 9 Eylül tarihinde ‘’Growth Efficiency of Red Led Light Mounted Baby Food Jar Usage on Fraser Photina and Tobacco Tissue Culture‘’ konulu sözlü sunum gerçekleştirmiştir. Öğretim Üyemiz Dr. Nurgül Kıtır Şen ayrıca ‘’ Determination of The Antimicrobial Effect of Bacterial Preparate on Xanthomonas Spp. In Tomato‘’ konulu poster sunumu ile de kongreye katılım sağlamıştır.