Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğrencilerimizden Fatma Nur Ak'ın Projesi "TÜBİTAK 2209-A Destekleme Programı" Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğrencilerimizden Fatma Nur Ak'ın Projesi Üniversitemizin Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Fatma Nur Ak'ın Doç. Dr. Sevim Seda Yamaç danışmanlığında "Yarı Kurak İklim Koşullarında Şeker Pancarı Bitkisinin Su Ayak İzinin Değerlendirilmesi " başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.