Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. H. Özkan Sivritepe FAO’nun “Avrupa ve Orta Asya’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uygulamaları” Konulu Teknik Danışma Toplantılarına Katıldı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. H. Özkan Sivritepe FAO’nun “Avrupa ve Orta Asya’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uygulamaları” Konulu Teknik Danışma Toplantılarına Katıldı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. H. Özkan Sivritepe, Macaristan’ın Budapeşte şehrinde 03-04 Eylül 2019 tarihlerinde FAO tarafından düzenlenen “Avrupa ve Orta Asya’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Uygulamaları” konulu teknik danışma toplantılarına davetli konuşmacı olarak iştirak etti. Çalıştay şeklinde yapılan toplantılarda; “Kooperatiflerin Önemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Modeli Olarak Konya Şeker” başlıklı bir bildiri sundu. Ayrıca, FAO’nun sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yapılan grup çalışmalarında, ortak rapor hazırlama ve sunma uygulamalarına katıldı.