Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla SÖNMEZ’in proje yürütücüsü, Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr.Üyesi Büşra Aydın’ın araştırmacı olarak başvuru yaptığı proje TÜBİTAK COST Programı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla SÖNMEZ’in proje yürütücüsü, Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr.Üyesi Büşra Aydın’ın araştırmacı olarak başvuru yaptığı proje TÜBİTAK  COST Programı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla SÖNMEZ’in proje yürütücü, Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr.Üyesi Büşra Aydın’ın araştırmacı olarak yer aldığı COST aksiyonları çerçevesinde başvuru yapılan 'Sistem Biyolojisi Yaklaşımı ve Omik Veri Analizi Entegrasyonuyla Tohum Yağ Asidi Biyosentezi Yolaklarının Sıcaklık Stresi Sonrası Epigenetik Regülasyonunun Araştırılması' başlıklı proje TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmeye hak kazandı. Projede
 

Proje yürütücüsü ve araştırmacısı öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.