Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden
(19.02.2024 Tarih ve 32465 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Üniversitemiz akademik birimlerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 6 (altı) Öğretim Üyesi ile“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca, 14 (on dört) Öğretim Üyesi ve 2 (iki) Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 16 (on altı) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Fakültesi

Bölümü/Birimi

Kadro Unvanı

Adedi

Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

(Türkçe)

Profesör /

Doçent /

 Dr. Öğr. Üyesi

3

Doktora veya doçentliğini Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı alanlarının herhangi birinden almış olmak. Yazılım Mühendisliği alanında çalışmaları bulunmak.

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

Profesör / Doçent /

Dr. Öğr. Üyesi

3

Doktora veya doçentliğini Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı alanlarının herhangi birinden almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans eğitimini veya doktorasını Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı alanlarının herhangi birinden almış olmak. Sinyal işleme, görüntü segmentasyonu veya nesne tanıma konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

 

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 

 

Yönetim

Bilişim Sistemleri

(İngilizce)

Profesör / Doçent / 

Dr. Öğr. Üyesi

3

Doktora veya doçentliğini, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Teknoloji Yönetimi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Üretim Yönetimi, alanlarının herhangi birinden almış olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

 

Dr. Öğr. Üyesi

1

İktisat veya İşletme Bölümlerinin herhangi birinden lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Tarım Ekonomisi ve Tarımda Verimlilik alanlarında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

 

 

 

 

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

(İngilizce)

Profesör / Doçent /

Dr. Öğr. Üyesi

3

Doktora veya doçentliğini Bitkisel Üretim ve Teknolojileri veya Ziraat Fakültesi Bölümlerinin herhangi birinden almış olmak. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

 

 

 

 

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe)
  (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
 2. Özgeçmişi (YÖK formatında)
 3. İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin (Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti (Asılları elden ibra edilmesi halinde aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir)
 4. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
 5. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 6. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 7. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 8. İngilizce eğitim veren bölümlere başvuru yapacak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca [Madde-8-7], İngilizce ders verebilme yeterliliğine asgari düzeyde sahip olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 9. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali
 10. Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (CD/USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son başvuru tarihi Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr      Telefon: (0332) 223 5423 - 223 5469

Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.