Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlimiz Mustafa Alp Arslan Umarusman Biological, Agricultural and Life Science Congress'e Katıldı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü araştırma görevlimiz Mustafa Alp Arslan Umarusman 07-08 Kasım 2019 tarihleri arasında Ukrayna/Lviv'de gerçekleştirilen International Biological, Agricultural and Life Science Congress'e katıldı. Arş. Gör. Mustafa Alp Arslan Umarusman kongrede "Evaluation of Erwinia amylovora Strains by CRISPR Technology" başlıklı sözlü sunum gerçekleştirdi.