Akademik Personel

Prof. Dr.

Doktora: Biyoloji (Ankara Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Biyoloji (Ankara Üniversitesi)
Lisans: Botanik, Zooloji (Ankara Üniversitesi)


Çalışma Alanları: Moleküler biyoloji, Mikrobiyoloji, Endüstriyel biyoteknoloji, Biyoinsektisitler

 

Prof. Dr.

Doktora: Bahçe Bitkileri (Bath Üniversitesi - İngiltere)
Yüksek Lisans: Bahçe Bitkileri (Uludağ Üniversitesi)
Lisans: Bahçe Bitkileri (Uludağ Üniversitesi)


Çalışma Alanları: Tohum fizyolojisi ve teknolojisi, Sebzelerde tohum üretimi ve muhafazası, Açıkta ve serada sebze yetiştiriciliği, Çevre dostu üretim teknikleri (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları)

 

Prof. Dr.

Doktora: Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Fırat Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Veteriner Fakültesi (Fırat Üniversitesi)
Lisans: Veteriner Fakültesi (Fırat Üniversitesi)


Çalışma Alanları: Yemler ve Hayvan Besleme, Süt ve Besi Sığırlarının Beslenmesi, Buzağıların Beslenmesi, Koyun Besleme, Sanayi Yan Ürünlerinin Hayvan Beslemede Kullanımı, Halk Elinde Koyun Islahı

 

Prof. Dr.

Doktora: Tarla Bitkileri (Justus Liebig University)
Lisans:Bitkisel Üretim (Justus Liebig University)

 

Çalışma Alanları: Tıbbi ve aromatik bitkiler (TAB) tarımı, TAB kalitesi, TAB sağlıkla ilgili ve ekonomik yönleri, Enerji ve endüstri bitkileri

 

Prof. Dr.

Doktora: Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji (Sheffield University)
Yüksek Lisans: Biyoloji (Cumhuriyet Üniversitesi)
Lisans: Biyoloji (Hacettepe Üniversitesi)

 

Çalışma Alanları: Bitki Biyoteknolojisi, doku ve hücre kültürleriyle ekonomik değeri olan sekonder metabolitlerin üretimi, geofitlerin mikroçoğaltımı, odunsu bitkilerin mikroçoğaltımı, uçucu yağların ve bitki ekstraktlarının biyolojik aktivite testleri (antikrobiyal, antiosidant,antineoplastik)

 

 

Doç. Dr.

Doktora: Mikrobiyoloji ve Çevresel Toksikoloji (California University Santa Cruz)
Yüksek Lisans: Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik (Sabancı Üniversitesi)
Lisans: Biyoloji (ODTU)

Çalışma Alanları: Moleküler mikrobiyoloji, Moleküler diyagnostik, Yeni nesil DNA dizileme, Moleküler genetik, Biyolojik mimari, Biyolojik harç

Doç. Dr.

Doktora: Bitki Biyolojisi (Purdue University)
Yüksek Lisans: Biyoteknoloji (ODTU)
Lisans: Biyoloji (ODTU)

 

Çalışma Alanları: Epigenetik, Yenilenebilir Enerji, Biyodizel, Mikroalg, Bitki biyoteknolojisi

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Kimya Bölümü / Analitik Kimya Anabilim Dalı (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Yüksek Lisanssız Doğrudan Doktora
Lisans: Kimya Bölümü (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

 

Çalışma Alanları: Kromatografik ayırma, izolasyon ve yapı tayini GC/MS, HPLC, LC/MS, TLC, HP-TLC, Süperkiritik Akışkan Ekstraksiyonu (SFC), Kolon Kromatografisi,Biyoaktif Bileşenlerin Kromatografik Analizi,Antioksidan Aktivite,Katı Faz Ekstraksiyonu ve Uygulamaları,Atomik Spektroskopi,Hayvan Deneyleri (mice, sıçan)

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Biyoteknoloji Ortadoğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: Biyolojik Bilimler Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Biyoloji  Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Alanları: İlaç salım sistemleri, ilaç enkapsülasyonu ve hedefleme, RNA interferans (RNAi), biyomalzemeler, polimerler

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (Bilkent Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (Bilkent Üniversitesi)
Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik (Boğaziçi Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Moleküler Makinalar, Supramoleküler Kimya, Supramoleküler Katalizörler, Moleküler Mantık Kapıları, Aktifleştirilebilir Fotodinamik Terapi Ajanları 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji (Bilkent Üniversitesi)

Yüksek Lisans: Biyoteknoloji (Osaka Üniversitesi)

Lisans: Kimya (Bilkent Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Kimyasal Biyoloji, Biyomalzemeler, Yapay Kataliz, Enzimler, Rejeneratif Tıp, Biyoteknoloji, Nano Yapılar

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Biyoteknoloji (Yeditepe Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Biyoteknoloji (Yeditepe Üniversitesi)
Lisans: Ziraat Mühendisliği (Ankara Üniversitesi)


Çalışma Alanları: PGPR, Hümik Asitin Biyoteknolojik Üretimi, Atık ve Atık Su Yönetimi ve Fertigasyon Sistemleri, Alternatif Enerji Sistemleri- Biyogaz Üretimi, Gübre ve Biyolojik Gübre, Sürdürülebilir ve Organik Tarım, Bitki Biyoteknolojisi, Doku Kültürü, Biyolojik Mücadele, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Tarımda Karbon Emisyon Hesaplama ve Azaltma Metodolojileri

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Tarımsal Ekoloji (Milan University)

Yüksek lisans: Arazi ve Su Kaynakları Yönetimi: Sulu Tarım (The Mediterranean Agronomic Institute of Bari – CIHEAM)

Lisans: Ziraat Mühendisliği – Tarımsal Yapılar ve Sulama alt bölümü (Mustafa Kemal Üniversitesi)

 

Çalışma Alanları: Tarımsal sistem modelleme, hassas tarım, tarımda iklim değişikliği, tarımsal meteoroloji, tarımsal sulama.

Arş. Gör.

Doktora: Biyokimya, ODTÜ,  Devam Ediyor

Yüksek Lisans: Biyoloji, ODTÜ, 2014

Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik, İstanbul Üniversitesi, 2012

 

Çalışma Alanları: Nanobiyoteknoloji, biyosensörler, mikrobiyoloji, antimikrobiyal ajanlar

Arş. Gör.

Doktora: Tıbbi Biyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Devam Ediyor

Yüksek Lisans: Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Akdeniz Üniversitesi, 2015

Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2011

 

Çalışma Alanları: Moleküler Biyoloji, Nörobiyoloji, Kanser Biyolojisi, Oksidatif Stres, Kodlamayan RNA’lar, Mitokondriyal Disfonksiyon

Arş. Gör.

Doktora: Moleküler Biyoloji ve Genetik (İstanbul Üniversitesi), Devam Ediyor
Yüksek Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik (İstanbul Üniversitesi)
Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik (İstanbul Üniversitesi)

 

Çalışma Alanları: Bitki patolojisi, Mikrobiyal genetik, Moleküler markırlar, Sekonder metabolizma

Arş. Gör.

Yüksek Lisans: Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi) – Devam Ediyor

Lisans: Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Tohum Fizyolojisi ve Teknolojisi, Tohum Üretimi ve Muhafazası, Bitki Genetiği ve Islahı

 

Arş. Gör.

Doktora: Selçuk Üniversitesi, Bitki Koruma (Devam Ediyor)

 

Yüksek Lisans II: Çukurova Üniversitesi, Bahçe Bitkileri 

Yüksek Lisans I: Çukurova Üniversitesi, Bitki Koruma 

Tezsiz Yüksek Lisans: Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM), Integrated Pest Management of Mediterranean Fruit and Vegetable Crops

Lisans: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Çalışma Alanları:  Fitobakteriyoloji, Biyolojik Mücadele, Entegre Zararlı Yönetimi (IPM), Bitki Biyoteknolojisi, Doku Kültürü, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler