Duyurular

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlimiz Mustafa Alp Arslan Umarusman Biological, Agricultural and Life Science Congress'e Katıldı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü araştırma görevlimiz Mustafa Alp Arslan Umarusman 07-08 Kasım 2019 tarihleri arasında Ukrayna/Lviv'de gerçekleştirilen International Biological, Agricultural and Life Science Congress'e katıldı. Arş. Gör. Mustafa Alp Arslan Umarusman kongrede "Evaluation of Erwinia amylovora Strains by CRISPR Technology" başlıklı sözlü sunum gerçekleştirdi.

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Menşure Özgüven, GIFT (Gıda İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi ) Tarafından Düzenlenen “Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı” na Katıldı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Menşure Özgüven, 5-6 Kasım 2019 tarihlerinde Adana’da GIFT (Gıda İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi ) tarafından düzenlenen “Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı” na katılmış,  GIFT yönetim kurulu başkanı Sayın Samet Serttaş ile konferansa katılan Fransa ve Almanya Tarım Müsteşarları ile görüşlerini paylaşmıştır. Konferansa ayrıca Amerika, Belçika ve Yeni Zelanda’dan akademisyen ve tarım müsteşarları katılmış ve kendi ülkelerindeki tarım politikalarını anlatmışlardır.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlimiz Mustafa Alp Arslan Umarusman Ortaokul Öğrencileri için Biyoteknoloji Konulu Seminer Verdi

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlimiz Mustafa Alp Arslan Umarusman, 30 Ekim 2019 tarihinde Ortaokul 8. sınıf öğrencileri ile biyoteknolojiyi tanıştırmak amacıyla 'Mehmet Bayır İmam Hatip Ortaokulunda ''Bilimde Biyoteknolojinin Yeri'' adlı seminer vermiştir.

 

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. H. Özkan Sivritepe, “Avrupa Pancar Üreticileri Uluslararası Konfederasyonu (CIBE)” Toplantısına Katıldı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. H. Özkan Sivritepe, PANKOBİRLİK Genel Müdürü Sayın Taner Taşpınar ve Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu Üyesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Sayın Yılmaz Bademli ile birlikte, Danimarka’nın Kopenhag şehrinde 24-25 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen “Avrupa Pancar Üreticileri Uluslararası Konfederasyonu (CIBE)” toplantısına katılmışlardır.

Rektör Danışmanımız Prof. Dr. Mevlüt Mülayim “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi” Çalışma Toplantısına Katıldı

Rektör Danışmanımız Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ev sahipliğinde, FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ile birlikte 30-31 Ekim 2019 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi Çalışma toplantısına katılarak toplantıda “Çayır Mera ve Diğer Yem Kaynaklarımız” konulu bir sunum yapmıştır.

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlimiz Mustafa Alp Arslan Umarusman Üniversitemizin Desteği ile Düzenlenen “III. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress’e” Katıldı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü araştırma görevlimiz Mustafa Alp Arslan Umarusman 17-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen, üniversitemizin de düzenleyicileri arasında olduğu III. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress’de ''Micropropagation of Different Blackberry (Rubus fructicosus L.) Genotypes with the Classic and New Generation Tissue Culture Techniques '' ve '' Molecular Defense Reactions on Pears Against Erwinia amylovora Infection'' başlıklı sözlü sunumları yapmıştır.