Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yönetim

Dr.Öğr.Üyesi Sündüs ERBAŞ ÇAKMAK

Doktora: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (Bilkent Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji (Bilkent Üniversitesi)
Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik (Boğaziçi Üniversitesi)

E-posta: sundus.erbascakmak@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Bölüm Kurulu
Doç.Dr. Çağla SÖNMEZ
Dr.Öğr.Üyesi Sündüs ERBAŞ ÇAKMAK
Dr.Öğr.Üyesi Gülcihan GÜLSEREN
Dr.Öğr.Üyesi Deniz SEZLEV BİLECEN