Genetik ve Yaşam Bilimleri Programı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ndeki lisans eğitim sistemi, genelden ihtisaslaşmaya giden ve uygulama ağırlıklı bir biçimde tasarlanmıştır. Üniversite sınavı sonrasındaki tercihlerine göre öğrenciler, üniversite bünyesinde bulunan üç farklı fakülteden birisine yerleştirilecektir. Genetik ve Yaşam Bilimleri Programını tercih edip üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler 38 hafta süren İngilizce Hazırlık programına dâhil olurlar. İngilizce yeterliğini kazandıktan sonra, üniversitemizde uygulanan T-Biçimi eğitim sistemine göre ilk üç dönem tüm Genetik ve Yaşam Bilimleri Programı öğrencileri ortak bir programı takip eder. İlk üç dönemi başarı ile tamamlayan öğrenciler, dördüncü dönem başında, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Fakülte bünyesinde yer alan diploma programlarından devam etmek istedikleri programı (bölümü) tercih eder ve geçiş yaparlar. İlk üç dönemin ortak olması farklı disiplinlere ilgi duyan öğrencilerin ortak dersler alarak farklı alanlarla ilgili geniş bir bakış açısına sahip olmaları sağlanır. Diploma programında başarılı oldukları takdirde 5. Dönem başında, dilerlerse, koşulları sağlaması şartıyla, bir diğer diploma programında çift ana dal eğitimine başlayabilirler. İlk üç dönemin ortak olması nedeniyle çift ana dal programında başarılı olma şansları yüksektir.

 

Kısaltmalar: T=Haftalık Teorik Ders Saati; U=Haftalık Uygulama Ders Saati; AKTS=Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi

Abbreviations: T=Theoretical weekly hours; P=Practical weekly hours; ECTS= European Credit Transfer System

Yarıyıl – 1 / Semester – 1

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

CENG 1000

Bilgisayar Okuryazarlığı

Computer Literacy

0

0

1

Zorunlu/

Required

LIFE 1001

Yaşam Bilimleri için Matematik I

Mathematics for Life Sciences I

3

0

4

Zorunlu/

Required

LIFE 1003

Yaşam Bilimleri için Fizik I

Physics for Life Sciences I

2

2

4

Zorunlu/

Required

LIFE 1005

Yaşam Bilimleri için Kimya I

Chemistry for Life Sciences I

2

2

5

Zorunlu/

Required

LIFE 1007

Yaşam Bilimleri için Biyoloji I

Biology for Life Sciences I

2

4

5

Zorunlu/

Required

LIFE 1009

Sosyal Sorumluluk

Social Responsibility

0

2

2

Zorunlu/

Required

UNIV 1001

İngilizce I

English I

3

0

4

Zorunlu/

Required

UNIV 1015

Türk Dili ve Edebiyatı I

Turkish Language & Literature I

2

0

2

Zorunlu/

Required

UNIV 1017

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health & Safety

2

0

3

Zorunlu/

Required

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 2 / Semester – 2

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

CENG 1004

Programlamaya Giriş

Introduction to Programming

2

0

3

Zorunlu/

Required

LIFE 1002

Yaşam Bilimleri için Matematik II

Mathematics for Life Sciences II

3

0

3

Zorunlu/

Required

LIFE 1004

Yaşam Bilimleri için Fizik II

Physics for Life Sciences II

2

2

4

Zorunlu/

Required

LIFE 1006

Yaşam Bilimleri için Kimya II

Chemistry for Life Sciences II

2

2

4

Zorunlu/

Required

LIFE 1008

Yaşam Bilimleri için Biyoloji II

Biology for Life Sciences II

2

4

5

Zorunlu/

Required

UNIV 1002

İngilizce II

English II

3

0

4

Zorunlu/

Required

UNIV 1016

Türk Dili ve Edebiyatı II

Turkish Language & Literature II

2

0

2

Zorunlu/

Required

UNIV 1022

Gıda ve Tarım Uygulamaları

Food and Agriculture Applications

0

2

1

Zorunlu/

Required

UNIV 1024

Kariyer Planlama

Carrier Planning

2

0

2

Zorunlu/

Required

UNIV 1032

Teknik Çizim

Technical Drawing

0

2

2

Zorunlu/

Required

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30

 

 

Yarıyıl – 3 / Semester – 3

Kodu/

Code

Dersin Adı/

Course Title

T/T

U/P

AKTS/

ECTS

Statüsü/

Status

LIFE 2001

Ekoloji ve Doğal Kaynak Yönetimi

Ecology & Natural Resource Management

2

0

3

Zorunlu/

Required

LIFE 2003

Genetik

Genetics

3

4

5

Zorunlu/

Required

LIFE 2005

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Science, Technology & Society

2

0

2

Zorunlu/

Required

LIFE 2007

Yaşam Bilimleri için Bilgisayar Araçları

Computer Tools for Life Sciences

2

2

4

Zorunlu/

Required

LIFE 2009

Yaşam Bilimleri Oryantasyonu

Life Sciences Orientation

2

0

2

Zorunlu/

Required

LIFE 2011

Yaşam Bilimleri için İstatistik

Statistics for Life Sciences

3

0

5

Zorunlu/

Required

LIFE 2013

Bilimsel Yazım ve Sunum Becerileri

Scientific Writing & Presentation Skills

2

0

3

Zorunlu/

Required

ECOD 2013

Ekonomiye Giriş

Introduction to Economics

3

0

4

Zorunlu/

Required

UNIV 2007

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Principles of Atatürk & History of Turkish Revolution I

2

0

2

Zorunlu/

Required

 

Toplam AKTS / Total ECTS:

30